Kompostování

Ekologický blog
Vermikompostování
Pěstování
Klimatická změna
Řešení na míru - reference 
Legislativa, dotace

 

Kompostování je řízený aerobní (za přístupu vzduchu) proces, během kterého je organický materiál přeměňován na organominerální hnojivo – kompost. Důležitou součástí kompostu je humus, který má díky své složité pórovité struktuře schopnost zadržovat v půdě vodu, čímž snižuje riziko povodní). Dokáže na sebe navazovat toxické látky – zejména těžké kovy, čímž snižuje jejich přístupnost rostlinám. Humus také vyrovnává  pH, čímž brání okyselování půdy, a má vysokou výměnnou kapacitu pro živiny (dusík, vápník, hořčík, draslík), které rostlinám postupně uvolňuje. Navázané živiny se tak nevyplavují do spodních, ani povrchových vod. Pokud jsou tyto živiny vyplavovány, děje se tak např. při hnojení průmyslovými hnojivy – dochází ke známému zarůstání vodních ploch (eutrofizaci), která pak způsobuje úhyn vodních živočichů, zanášení dna a mnohdy znemožňuje koupání a jiné rekreační aktivity. Humus a ostatní půdní organická hmota zvyšují kyprost a soudržnost půdy, čímž značně snižují riziko půdní eroze.

Uzavřený kompostér: nejen víko

Jako čeští výrobci kompostérů přinášíme inovativní přístupy k problematice kompostování. Věříme, že kvalitní kompostování vyžaduje komplexní řešení, které překračuje běžné standardy. S naším odborným know-how patříme k těm, kdo určují vývoj a trendy v oblasti kompostování v České republice již od roku 2004. Na rozdíl od běžné praxe, kdy jsou pojmem "uzavřené kompostéry" označovány kompostéry opatřené pouze víkem, v Ekonákupu takto označujeme...

Kompostujte s lehkostí: více komor a ergonomický design jako klíč k úspěchu

Pokud váháte, jaký typ kompostéru zvolit, mezi hlavní kriteria výběru patří počet komor a snadný přístup k materiálu. Vícekomorový kompostér je správnou volbou, chcete-li maximalizovat efektivitu kompostování a dosáhnout nejlepších výsledků. Oddělené komory místo jedné velké hromady Jednou z hlavních výhod vícekomorového kompostéru je možnost rozdělit různé fáze procesu kompostování do jednotlivých komor. Toto rozdělení umožňuje lepší kontrolu ...

Základní pravidla kompostování pro každého

Kompost jako životní prostor pro bakterie K úspěšnému kompostování nám stačí vědět, že vytváříme životní prostor pro bakterie, které stejně jako my lidé potřebují vzduch a potřebují také vodu a správnou skladbu potravy. Proto je potřeba, aby skladba kompostovaného materiálu byla pestrá obsahovala jak hnědé – uhlíkaté materiály, tak zelené – dusíkaté. Kompost musí být stále vlhký a do kompostu se musí dobře dostávat vzduch. Dále platí, že č...

Co s ořechovým listím? Patří do kompostu.

Na otázku, zda se dá ořechové listí kompostovat, odpovídám opět otázkou. "Hromadí se pod ořechy nerozložené ořechové listí?" Na podzim jistě ano, do jara se však alespoň z větší části rozloží, i když listí nikdo neuklidí. Stejně tak se ořechové listí rozkládá i v kompostu. Obecně platí, že s pestrostí skladby kompostovaného materiálu roste i kvalita kompostu. Ořechové listí obsahuje antiseptické (antibakteriální) silice, které brzd...

Je komunitní kompostování řešením právě pro vás?

Co je komunitní kompostování Jedná se o společné svépomocné zpracování rostlinných zbytků na kompost skupinou osob přesahující jednu domácnost. Komunitní kompostování naplňuje zákonem stanovenou povinnost přecházet vniku odpadů. Tato skupina může být neformálně utvořena ze sousedů – sousedské kompostování, firmou – firemní kompostování, školou – školní kompostování v rámci komunitní zahrady apod. Skupina osob využívá společné...

Skladba materiálu ke kompostování - jak poznat co patří do kompostu

Základem každého kompostování, včetně vermikompostování, je bakteriální rozklad. Pro efektivní bakteriální rozklad, je potřeba, aby kompostovaný materiál obsahoval ve své skladbě uhlíkaté části – zdroje energie pro bakterie, a rovněž dusíkaté části nezbytné pro růst a množení bakterií. Ideální poměr uhlíku k dusíku je 30:1. Uhlíkatý materiál je většinou pevnější dřevnatý, sušší, do hněda zbarvený (suchá tráva, suché listí, piliny, papír, slá...

Třídění a sběr materiálu ke kompostování v domácnostech

V případě, že budeme vytříděný materiál kompostovat sami, žádný odpad nevznikne. Nevztahuje se na nás zákon o odpadech a vytříděný materiál si můžeme zpracovat pro svoji vlastní potřebu. Získáme zdarma kompost, ušetříme za nákup i za dopravu a máme plnou kontrolu nad materiálem, který jsme ke kompostování použili. Organický materiál / bioodpad je „živý“ materiál, který podléhá rozkladu. V uzavřeném koši se na dně může tvořit výluh, ve ...

Kontrola a průběh kompostování - jak správně kompostovat

Na otázku jak správně kompostovat není jednoduchá univerzální odpověď. Jsou však faktory, které kompostovací proces zásadně ovlivňují. Pokud tyto faktory budete mít na zřeteli bude vždy úspěšně probíhat bakteriální rozklad a tím i kompostovací proces. Vedle skladby materiálu, která ovlivňuje strukturu a pH materiálu je to zejména vlhkost, vzduch a teplota, která, určuje efektivitu u všech druhů kompostování ať kompostujete v modřínových komp...

Jak na kompostování v bytové zástavbě

Největší dopad na předcházení vzniku odpadů má právě kompostování v bytové zástavbě, kde se kompostují rostlinné zbytky, které by jinak skončily v lepším případě ve sběrné nádobě (hnědé popelnici) na bioodpad, v horším případě ve směsném odpadu, následně tedy ve spalovně nebo na skládce. Vedle úspory nákladů za svoz odpadů a eliminaci ekologických dopadů při přepravě odpadu záskávají obyvatelé domu kompostováním vlastní kompost, který m...

Jak hygienizovat - odplevelit kompost

Tzv. hygienizace kompostu spočívá především v zahřátí materiálu, a tak v zamezení klíčivosti semen plevelů, které při práci na zahradě ukládáme do kompostéru, a v omezení přítomnosti plisní a chorob. Hygienizace se dosahuje intenzivním bakteriálním aerobním rozkladem kompostovaného materiálu, při kterém se uvolňuje velké množství tepla. Hygienizační teplota, při které dochází u semen plevelů k znemožnění jejich klíčivosti a u chorob a dalšíc...

Stránka 1 z 2 - 12 položek celkem