Základní pravidla kompostování pro každého

Kompost jako životní prostor pro bakterie

K úspěšnému kompostování nám stačí vědět, že vytváříme životní prostor pro bakterie, které stejně jako my lidé potřebují vzduch a potřebují také vodu a správnou skladbu potravy. Proto je potřeba, aby skladba kompostovaného materiálu byla pestrá obsahovala jak hnědé – uhlíkaté materiály, tak zelené – dusíkaté. Kompost musí být stále vlhký a do kompostu se musí dobře dostávat vzduch. Dále platí, že čím větší plochu pro působení bakterií vytvoříme, tím více bakterií může najednou pracovat a rozklad bude rychlejší. Proto je výhodné materiál nadrtit. Pro kontrolu průběhu kompostování stále máme na paměti, že si kompost musí zachovat vlhkost a strukturu, která umožní pronikání vzduchu do kompostovaného materiálu.

Kompostování provádějí bakterie

Kompostování je přírodní proces, který na Zemi probíhá v různých formách od vzniku života. Smyslem kompostování je rozklad složitých struktur na jednoduché látky, které se stávají pro rostliny živinami. Kompostovací rozklad provádějí aerobní bakterie, tedy živé organismy, které pro své vlastní přežití vytváří prostředí jenže je příznivé pro rostliny ale většinu života na Zemi, tedy včetně člověka.

Kompostováním vzniká humus a sequestrace uhlíku

Protože voda a vzduch je základem života, vytvářejí bakterie struktury, s obrovským množstvím mikroskopických otvorů, které obsahují vzduch, ale především efektivně zadržují vodu a uchovávají látky, které byly uvolněny při rozkladu. Zejména se jedná o dusík, fosfor a draslík (NPK) ale i mnoho dalších stopových prvků. Těmto strukturám, které vznikají spojením minerálních a organických - uhlíkatých látek, se říká humus. Díky navázáním uhlíku do humusu, zůstává tento uhlík v půdě a dochází tak k sequestraci uhlíku, který byl pomocí rostlin zachycen ze vzduchu.

Autor: Tomáš Hodek