Obchodní podmínky

Všeobecné podmínky pro nakupování prostřednictvím internetového obchodu Ekonákup se řídí platnou legislativou a níže uvedeným nákupním řádem.

Úvodní ustanovení

Provozovatelem a dodavatelem zboží internetového obchodu Ekonákup je HBABio, s.r.o., se sídlem V Podbabě 29B, 160 00 Praha 6, zapsána Měst. soudem v Praze, oddíl C, vložka 97234, IČ: 27113485, DIČ: CZ27113485.

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Provozovatel obchodu Ekonákup se zavazuje, že osobní údaje budou chráněny před zveřejněním a nebudou poskytnuty třetím stranám. Jsou použity pouze pro zaslání objednané zásilky a pro komunikaci se zákazníkem. Tyto údaje jsou považovány za diskrétní a je s nimi zacházeno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Ceny a zboží

Provozovatel je plátcem DPH. Veškeré ceny uváděné na stránkách internetového obchodu www.ekonakup.cz jsou uváděny včetně DPH.

Objednávka zboží

Odesláním objednávky vybraného zboží zákazník potvrzuje závaznost jeho objednávky a souhlasí s nákupním řádem obchodu. Po odeslání objednávky se zákazníkovi zobrazí informace o odeslání jeho objednávky. Pokud zákazník při zadávání objednávky správně vyplní e-mailovou adresu, bude mu na ni doručena kopie objednávky jako potvrzení o přijetí objednávky. Pokud se nezobrazí informace o odeslání objednávky, nedorazí kopie objednávky na zadanou e-mailovou adresu nebo v potvrzení naleznete nějaké nesrovnalosti, okamžitě nás kontaktujte..

Expedice zboží, doprava a platba

Podrobné informace o expedici, dopravě a platbě najdete na straně Doprava a platba.

Manipulační poplatky

Tabulku Cena dopravy najdete na straně Doprava a platba.

Převzetí zboží

Obsah dodávky je zákazník povinnen zkontrolovat již při převzetí balíku od dopravce za přítomnosti doručovatele. Pokud je shledána závada (obsah dodávky není kompletní, zboží poškozeno přepravou atd.), adresát zásilku nesmí převzít a reklamuje zasílku přímo u dopravce. Dopravce následně sepíše s adresátem protokol o shledané závadě a zásilka bude doručena zpět odesílateli. Skutečnost o shledané závadě při doručení a sepsání protokolu nám prosím neprodleně oznamte a dohodneme se na dalším postupu, např. novém zaslání zboží. na pozdější reklamaci závady (poškození zboží při přepravě, chybějící zboží v balíku apod.) zjištěné až mimo přítomnost doručovatele, není možno brát ohled.

Zrušení objednávky ze strany zákazníka

Zákazník může zrušit svou objednávku pouze V případě, že ještě nebyla expedována. Zrušení je nutné realizovat písemně e-mailem a pro jistotu doporučujeme i telefonicky ověřit stav objednávky.

V případě, že platba za zboží již byla provedena zálohově a objednávka je zrušena ještě před expedïcí zboží, bude záloha převedena zpět na účet zákazníka, odkud zálohová platba přišla. Při zálohové platbě může být V případě jednostranného zrušení objednávky zákazníkem vrácena snížená záloha s odečtením bankovního poplatku, který byl účtován bankou příjemci platby. Poplatky jsou podle aktuálních platných ceníků banky příjemce platby v okamžiku zaplacení zálohy.

Zrušení objednávky ze strany provozovatele obchodu

Vyhrazujeme si právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech:

  • zboží se již nevyrábí nebo nedodává
  • zboží je dlouhodobě nedostupné
  • změnila se výrazným způsobem cena zboží

V případě, že tato situace nastane, Vás budeme kontaktovat e-mailem nebo telefonicky a případně se s Vámi domluvíme na dalším postupu (náhrada objednaného zboží jiným, zrušení objednávky, ...). V případě, že zboží nemá náhradu, bude z objednávky jen zrušeno.

Pokud jste již za zboží zaplatili a výsledná hodnota objednávky bude po provedení změny nižší než již zaplacená záloha, budou peníze převedeny zpět na Váš účet v nejkratším možném termínu (běžně do 3 prac. dnů od připsání platby na náš účet). V případě, že výsledná hodnota objednávky bude po provedení změny vyšší, bude Vám dán k úhradě rozdíl těchto částek.

Vrácení zboží

Zákazník má právo podle § 53 odst. 7 zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží. Odstoupení musí být učiněno tak, že zákazník doručí prodávajícímu do konce 14-ti denní lhůty oznámení o odstoupení, tak aby bylo V případě potřeby prokazatelné, tj. e-mailem na obchod@ekonakup.cz nebo na adresu HBABio, s.r.o, v Podbabě 29B, 160 00 Praha 6 nebo faxem na číslo: 910 256 149 s uvedením čísla objednávky a s fakturačními a dodacími údaji. v  takovém případě je zákazník povinen zboží vrátit nejpozději do 3 pracovních dnů po odeslání oznámení o odstoupení buď fyzickým dodáním na nebo odesláním na adresu HBABio, s.r.o, v Podbabě 29B, 160 00 Praha 6 (zboží odeslané na dobírku nebude prodávajícím převzato a naopak bude zákazníkovi vráceno na jeho náklady zpět). v opačném případě je prodávající oprávněn účtovat zákazníkovi tzv. zpoždné ve výši: 10% z ceny zboží za každý den prodlení. V případě, že zákazník využije právo na vrácení zboží, musí být zboží vráceno nepoškozené, bez známek opotřebování, v původním obalu.

Zároveň si Vás dovolujeme požádat o uvedení důvodu vrácení. Tato informace však není povinná (zákon ji nevyžaduje), nemá žádný vliv na platnost Vašeho odstoupení a slouží pouze pro naši informaci! Děkujeme.

Jakmile prodávající vrácené zboží obdrží, má 15 dnů na jeho překontrolování a přezkoušení. Pokud bylo zboží vráceno nepoškozené a neopotřebované, odešle do konce uvedené 15-ti denní lhůty kupujícímu informaci, že zboží bylo vráceno v pořádku. Prodávající vrátí v takovém případě kupujícímu do 15-ti dnů od odeslání výše uvedené informace zaplacenou kupní cenu za zboží, a to buď odesláním peněz na adresu kupujícího nebo převodem na účet kupujícího. Pokud by vrácené zboží bylo jakkoli poškozené či opotřebované, vyhrazuje si prodávající právo na náhradu škody, kterou je oprávněn započítat oproti kupní ceně.

Reklamace

Reklamační řád pro internetový obchod na www.ekonakup.cz se řídí podmínkami danými Občanským zákoníkem, Obchodním zákoníkem a Zákonem o ochraně spotřebitele.

Záruční doba začíná běžet od data převzetí věci kupujícím. Záruční doba je u všech výrobků obecně 24 měsíců od data převzetí zboží.

V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, pro kterou nemůže být zakoupený výrobek používán zcela řádně, a tuto vadu lze odstranit, má zákazník právo na jeho bezplatnou opravu. U odstranitelné vady na dosud nepoužitém výrobku má zákazník právo namísto odstranění vady požadovat výměnu výrobku. V případě vady, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby výrobek mohl být řádně užíván jako výrobek bez vady, má zákazník právo na výměnu výrobku anebo má právo od smlouvy odstoupit.

V případě reklamace nás kontaktujte e-mailem na obchod@ekonakup.cz nebo písemně na adrese HBABio, s.r.o, v Podbabě 29B, 160 00 Praha 6 nebo faxem na číslo 910 256 149. Při reklamaci zboží je kupující povinen prokázat oprávněnost záruční reklamace zboží fakturou, dodacím listem a záručním listem.

Pozáruční servis

Ke všem kompostérům JERY, JORA a SIVA a výrobkům řady Ekodomov GROW poskytujeme pozáruční servis. Veškeré opravy probíhají na základě odsouhlasení individuální kalkulace, při které je zhodnocen rozsah poškození a návrh opravy. K výrobkům dodáváme náhradní díly pro jejich výměnu zákazníkem. Opravy provádíme po doručení výrobku na adresu provozovny v Podbabě 2602/29b, 160 00 Praha 6, nebo opravy provádíme v místě instalace býrobku. Svoz výrobků zajišťujeme přepravní společností nebo vlastní dopravou. Při servisním výjezdu k opravě v místě instalace kalkulujeme dopravu vždy z místa provozovny na adresu instalace a zpět.  

Objednávky a dodávky na Slovensko

Podrobné informace viz odstavec Dodávky na Slovensko na straně Doprava a platba.

Tyto podmínky byly aktualizovány dne 2. 1. 2018.