Jak hygienizovat - odplevelit kompost

Tzv. hygienizace kompostu spočívá především v zahřátí materiálu, a tak v zamezení klíčivosti semen plevelů, které při práci na zahradě ukládáme do kompostéru, a v omezení přítomnosti plisní a chorob. Hygienizace se dosahuje intenzivním bakteriálním aerobním rozkladem kompostovaného materiálu, při kterém se uvolňuje velké množství tepla. Hygienizační teplota, při které dochází u semen plevelů k znemožnění jejich klíčivosti a u chorob a dalších patogenů k jejich zneškodnění, se pohybuje od 50 do 70°C. Při specifických podmínkách lze docílit i teploty vyšší. Například v zatepleném otočném kompostéru JORA jsme ve vrcholné fázi intenzivního rozkladu naměřili 75°C. Snáze se rovněž hygienizační teploty dosahuje v letních měsících, kdy je teplota okolí vyšší a ochlazení kompostu v okrajových částech není tak výrazné. V běžných zahradních kompostérech, které jsou nezateplené, je proto výhodné, když má hygienizovaný materiál větší objem, ideálně alespoň oklo 1m3. Za tímto účelem se výborně osvědčily unikátní české modřínové kompostéry JERY, masivní modřínové kompostéry, nebo české drátěné kompostéry GABI

komposter_web

Při zahřívání kompostu dochází k jeho vysychání. Je proto nutné dohlížet na jeho optimální vlhkost. Dále intenzivním rozkladem se materiál slehává a pro zabezpečení dostatku vzduchu je proto vhodné kompost občas překopat, nebo alespoň provzdušnit překopávačem kompostu. U otočných kompotérů JORA k "překopání" dojde jednoduše bez namáhavé práce pouhým zatočením kompostéru. 

Pro snadnější překopávání byly vyvinuty české modřínové kompostéry JERY (JE RYchlý), u kterých se pouhým vysunutím rohové lišty otevře celá jedna strana kompostéru a je tak snadný přístup pro jeho překopání. Kompostéry vyrábíme v jednokomorové, dvoukomorové i tříkomorové variantě. U kompostování vícekomorového v kompostéru JERY DUO a JERY TRIO je snadnější dosáhnout hygienizace celého objemu kompostu než při kompostování v jednokomorovém kompostéru JERY UNO, který doporučujeme především na malé zahrádky, kde je menší velikost kompostéru předností. Dvou a tříkomprová varianta JERY DUO a TRIO nabízí variabilní prostor pro kompostování, usnadňuje překopávání a hygienizaci. V případě, že chcete dosáhnout hygienizace kompostu při jednokomorovém kompostování, je nutné, aby způsob nakládání s materiálem odpovídal postupu při vícekomorovém kompostování.

Způsobů, jak dosáhnout hygienizační teploty je více, pro jednoduchost doporučujeme použít osvědčený způsob doporučovaný pro kompostéry JERY. 

Hygienizace v kompostérech JERY

Do první komory vkládáme veškerý materiál ze zahrady a kuchyňský bioodpad z domácnosti. Větve nalámeme, nasekáme, nebo naštěpkujeme. 

Při naplnění první komory přibližně do tří čtvrtin (nejlépe v období, kdy je nadbytek čerstvě posekané trávy - květen) otevřeme první komoru a přehodíme materiál do komory druhé. Přitom tento materiál promícháváme s čerstvě posekanou trávou v objemovém poměru 1:1. Čerstvě posekaná tráva má velký objem vzduchu, proto při smíchání nevzniká dvojnásobný objem (tráva se za krátko slehne) a materiálem naplníme druhou komoru kompostéru.

V druhé komoře se díky provzdušnění a „přikrmení“ čerstvým materiálem začnou bakterie okamžitě rychle množit a jejich aktivitou se začne rozkládající se materiál zahřívat. Do dvou až tří dnů kompostovaný materiál uvnitř hromady dosáhne teploty přesahující 50°C.  Materiál se rychle slehne, snižuje se tak jeho provzdušnění a tím i aktivita bakterií. Pokud chceme prodloužit horkou fázi kompostování, je potřeba materiál znovu provzdušnit, ideálně přitom prohodit materiál, který byl na okraji, dovnitř, a obráceně.  

Hygienizovaný materiál můžeme nechat v druhé komoře dozrát. Pokud máme tříkomorový kompostér, může dozrávání probíhat i ve třetí komoře, která je zároveň pohotovostní zásobou snadno přístupného hotového kompostu. Před použitím doporučujeme kompost přesít a nadsítnou část (hrubější materiál) vrátit do kompostéru k dalšímu zkompostování. 

Dejte nám jednoduchou rychlou zpětnou vazbu a my budeme poskytované informace a servis dále zlepšovat. Předem děkujeme za  zpětnou vazbu ZDE  

 ZPĚT na KOMPOSTOVÁNÍ