Klimatická změna

Ekologický blog
Vermikompostování
Kompostování
Pěstování
Řešení na míru - reference
Legislativa, dotace

 

Klimatická změna je již součástí naší každodennosti. Nyní je na každém z nás jak velké a významné dopady této změny budou na lidstvo na planetě Zemi, jak nám tyto měnící se životní podmínky budou vyhovovat a co jsme všechno ochotni udělat, abychom případné negativní dopady zvrátili do stavu vyhovujícího. Dnes záleží opravdu na každém jednom člověku jak se postaví ke klimatické změně. Oblastí, které se v této souvislosti dají řešit je obrovské množství. My se zaměřujeme na témata týkající se udržení vody v půdě, neboť toto je oblast, která je přímo navázaná na kompostování, jenž svoji činností a osvětou dlouhodobě podporujeme. 

Ukládání uhlíku do půdy kompostováním

Jak se kompostováním sequestruje uhlík do půdy? Kompostováním vyrábíme jedinečné přírodní organické hnojivo, zároveň také přispíváme k ukládání skleníkového plynu oxidu uhličitého CO2 do půdy. Jedná se o uhlík, který ze vzduchu pohltily rostliny a navázaly do svých rostlinných pletiv. Při kompostování část tohoto uhlíku bakterie opět v podobě CO2 uvolní do atmosféry. Část však zůstává dlouhodobě ...

Kompostování a péče o půdu jako příležitost pro obchodování s emisemi

Přestože vliv kvality půdy a vegetace má naprosto zásadní dopady na koloběh vody, sequestraci CO2 i tepelnou bilanci, zůstává půda a vegetace jako nástroj pro eliminaci klimatické změny zatím nedoceněna. V USA již od roku 2008 existují pilotní projekty pomáhající farmářům financovat zlepšování pastvin prodejí uhlíkových kreditů ze zvýšení objemu biomasy na svých pastvinách. Problém seque...

Kompost a vegetace jako největší klimatizační jednotka na světě

Zadržování vody v kompostu aplikovaném do půdy vytváří příležitost pro ochlazování krajiny odparem. V letních měsících tak může docházet k významnému ochlazování prostředí. Jedná se o největší a nejúčinnější klimatizační jednotku, kterou na planetě Zemi máme, a žádnými technickými prostředky ji neumíme nahradit. Vysychání krajiny a úbytek vody v krajině je tak podstatným f...

Kompostováním proti vysychání krajiny

Jedním z důsledků klimatické změny a oteplování je zvýšený odpar, a to jak z vodních ploch, tak z půdy. Pdole studie ČHMŮ zpracované pro MŽP dochází od 80. let minulého století k exponenciálnímu nárůstu teploty, přičemž tento nárůst již překročil 2°C. Zároveň se dlouhodobé úhrny celoročních srážek od 30. let minulého století postupně snižují. Vzhledem k poloze České republ...

Kompostováním proti změně klimatu

Klimatická změna je nezpochybnitelnou realitou a je rovněž nepochybné, že se na této změně podílí člověk, který svou činností zvyšuje množství uhlíku v atmosféře. Tento uhlík se do atmosféry dostává hlavně ve formě oxidu uhličitého CO2, který přispívá k zachytávání tepla od slunce a způsobuje tzv. skleníkový efekt.  Důležité je uvědomit si, že uhlíku na naší planetě je stále stejné...

Stránka 1 z 1 - 5 položek celkem