Legislativa, dotace

Ekologický blog
Vermikompostování
Kompostování
Pěstování
Klimatická změna
Řešení na míru - reference

 

Mitigační opatření v rámci plnění požadavků ESG

Jednání každého z nás má zcela konkrétní dopady na životní prostředí: Každý si může zdarma ověřit, jakou vytváří uhlíkovou stopu, např. na https://mojeco2.cz/. Stejně tak uhlíkovou stopu utvářejí firmy svým provozem, výrobky a službami. Vytváření pozitivního dopadu na životní prostředí je jedním ze základních ukazatelů ekologické udržitelnosti a společenské odpovědnosti, která je stále více s...

Dotace na podporu domácího a komunitního kompostování

Evropské dotace OPŽP zprostředkované Státním fondem životního prostředí.  Organizační složky státu, kraje, obce, školy a neziskové organizace mohou žádat o podporu až do výše 95% uznatelných nákladů. Nejsou podporovány projekty realizované na území hl. města Prahy. Ve specifickém cíli 1.5 Oběhové hospodářství lze žádat na podporované aktivity 1.5.1 Kompostéry pro předcházení vzniku komunál...

Legislativa předcházení vzniku odpadů kompostováním

Od 1. ledna 2030 bude v platnost zákon o odpadech 541/2020 Sb v § 40, který nařizuje zákaz ukládání využitelných odpadů na skládky. Biologicky rozložitelné odpady by však na skládky neměly být ukládány již dnes, a to ani jako součást směsného komunálního odpadu. §12 zákona 541/2020 Sb., v bodě 1) stanovuje, že každý je povinen při své činnosti předcházet vzniku odpadu, omezovat jeho množství ...

Stránka 1 z 1 - 3 položek celkem