Třídění a sběr materiálu ke kompostování v domácnostech

V případě, že budeme vytříděný materiál kompostovat sami, žádný odpad nevznikne. Nevztahuje se na nás zákon o odpadech a vytříděný materiál si můžeme zpracovat pro svoji vlastní potřebu. Získáme zdarma kompost, ušetříme za nákup i za dopravu a máme plnou kontrolu nad materiálem, který jsme ke kompostování použili.

Organický materiál / bioodpad je „živý“ materiál, který podléhá rozkladu. V uzavřeném koši se na dně může tvořit výluh, ve kterém odpad začne hnít. Do kontejnerů se bioodpady často dostávají v igelitových sáčcích a další navršený materiál je neprodyšně uzavře. Nemají tak dostatek vzduchu pro tzv. aerobní rozklad, který probíhá v kompostu, bioodpad hnije a zapáchá. Abychom tomuto stavu předešli, je vhodné bioodpad ukládat do nádob, které umožňují jeho provětrávání. Velmi dobře se osvědčily koše BioMat, které jsou snadno omyvatelné, mohou stát na zemi, nebo se mohou zavěsit na dceře kuchyňské linky. Pro větší pohodlí lze použít papírové sáčky, které se pohodlně v kompostérech rozloží bez ohledu zda kompostujete v dřevěných modřínových kompostérech, drátěných, nebo plastových kompostérech.

Další možností jsou speciální plastové kompostovatelné (bioplastové) sáčky, které lze kompostovat i s bioodpadem. Kompostovatelnost bioplastů je spojená s jejich schopností pojímat vlhkost, takže jsou zároveň paropropustné a  s výhodou je lze požívat do odvětrávaných košů. Kompostovatelný plast je sice paropropustný, brání však v kompostu proudění vzduchu. Proto při použití sáčků z kompostovatelného plastu pro domácí nebo komunitní kompostování doporučujeme materiál ze sáčku vysypat a sáček ideálně opakovaně použít. Sáček lze následně kompostovat samostatně, je nutné, aby byl sáček do kompostu zapracován. Kompostovatelný plast sám o sobě pro kompost nemá žádný přínos, bakterie jej pouze rozloží na CO2 a H2O.  Neuděláte proto chybu, pokud sáček dáte do směsného odpadu, na skládce se rozloží. Pokud půjde s odpadem do spalovny, bude energie sáčku efektivně využita pro výrobu tepla. Papírové sáčky pro další zpracování v kompostu nemají žádné omezení.

Dejte nám jednoduchou rychlou zpětnou vazbu a my budeme poskytované informace a servis dále zlepšovat. Předem děkujeme za  zpětnou vazbu ZDE