Co s ořechovým listím? Patří do kompostu.

Na otázku, zda se dá ořechové listí kompostovat, odpovídám opět otázkou. "Hromadí se pod ořechy nerozložené ořechové listí?" Na podzim jistě ano, do jara se však alespoň z větší části rozloží, i když listí nikdo neuklidí. Stejně tak se ořechové listí rozkládá i v kompostu. Obecně platí, že s pestrostí skladby kompostovaného materiálu roste i kvalita kompostu. Ořechové listí obsahuje antiseptické (antibakteriální) silice, které brzdí kompostovací proces proto promíchání listí s dalším, nejlépe zeleným materiálem je žádoucí, tento materiál však na podzim často chybí.

Ideálním řešením jsou proto vícekomorové kompostéry (například JERY) které vám umožní shrabat spadané listí a ihned ho uložit do kompostéru. Včasné shrabání listí je důležité pro udržení vegetace pod ořešákem. Listy ořešáku obsahují juglon, který má alelopatické účinky, tedy potlačuje růst jiných rostlin a může tak ničit pracně pěstovanou trávu pod ořešákem. Na jaře, když je dostatek dalšího zeleného materiálu, snadno promícháte již částečně rozložené ořechové listí s čerstvě posekanou trávou a ořechové listí bez problémů přeměníte na užitečný kompost. Při kompostovacím procesu degradují i antiseptické a alelopatické látky a kompost tak můžete bez omezení použít podle vašich potřeb.

Tip: Pokud chcete kompostování ořechového listí urychlit, můžete je sbírat do barelu či sudu, ve kterém listy před uložením do kompostéru strunovou sekačkou nadrtíte na menší kousky. Usnadníte si tím promíchávání listí s dalším materiálem, zvětšíte plochu listů, na které působí degradační činitelé (bakterie, plísně) a urychlíte kompostovací proces. Zároveň nezapomínejte, že v kompostu by měl být i strukturní materiál, který usnadní prostup vzduchu kompostem.

Autor: Tomáš Hodek

Zdroje:
https://cs.wikipedia.org/wiki/O%C5%99e%C5%A1%C3%A1k
https://cs.wikipedia.org/wiki/Alelopatie