Skladba materiálu ke kompostování - jak poznat co patří do kompostu

Základem každého kompostování, včetně vermikompostování, je bakteriální rozklad. Pro efektivní bakteriální rozklad, je potřeba, aby kompostovaný materiál obsahoval ve své skladbě uhlíkaté části – zdroje energie pro bakterie, a rovněž dusíkaté části nezbytné pro růst a množení bakterií. Ideální poměr uhlíku k dusíku je 30:1. Uhlíkatý materiál je většinou pevnější dřevnatý, sušší, do hněda zbarvený (suchá tráva, suché listí, piliny, papír, sláma…). Dusíkatý materiál je většinou čerstvý dužnatý, zelený (čerstvé natě, čerstvé listy, čerstvě posekaná tráva, ale i materiál z podestýlky zvířat nasáklý močí, slepičí trus…).

patri_do_kompostu

Pokud ukládáme do zahradního kompostu vytříděné zbytky zeleniny, ovoce okrojky, kávu, čaj, slupky a další zbytky, které vznikají v domácnosti při přípravě jídel, pak si můžeme být jistý, že náš kompost má ideální skladbu pro vermikompostování i pro kompostování v zahradních kompostérech. Tento materiál je má většinou v počátku přebytek dusíku, avšak při uložení do kompostu, se jeho vlhkost snižuje a z vlhkostí odchází i amoniak, snižuje se dusíkatost materiálu a optimalizuje se jeho skladba. Při kompostování v otočných kompostérech JORA probíhá degradační proces rychleji a vzniká zde přebytek dusíku a je zde proto vodné doplňovat uhlíkatou složku pilinami, hoblinami. Doplňování uhlíkaté složky se dá realizovat i vkládáním vytříděného materiálu s papírovými sáčky které slouží jako vystýlka odvětrávaných košů na bioodpad.

Dobrým příkladem pro práci s poměrem uhlíku a dusíku při kompostování je čerstvě posekaná tráva. Tráva bezprostředně po vyjmutí ze sekačky má přebytek dusíku. Pokud jí tedy chcete ihned uložit do kompostéru, je vhodné ji promíchat s dusíkatým materiálem jako je na příklad suché listí, naštěpkované větve apod. Pokud tento materiál nemáte k dispozici, můžete čerstvou trávu nejprve rozhrnout, nechat ji krátce proschnout a pak kompostovat. Nesmí se vak z trávy stát seno, které už má materiálem uhlíkatým a pokud chcete seno kompostovat je vodné do něj přimíchat čerstvě posekanou trávu.

NEpatri_do_kompostu

Nemusíme se bát mýtů o citrusech a tropických plodech. I slupky z citrusových plodů patří do kompostu, přestože obsahují antiseptické (antibakteriální) silice. Na slupkách se v první fázi rozkladu objeví plíseň, která citrus zbaví antibakteriálních silicí a následně proběhne již zcela přirozený bakteriální rozklad. Rovněž není třeba se obávat postřiků Výzkumný ústav rostlinné výroby v Chomutově zkoumal, zda v kompostu zůstávají rezidua postřiků a bylo ověřeno, že i postřiky degradují a v kompostu nezůstávají. 

Ke správné skladbě kompostu dále patří dostatek vlhkosti, která je předpokladem pro aktivní práci bakterií a dostatek vzduchu. Pokud jsou tyto parametry kompostovaného materiálu naplněny, začne v kompostu bouřlivá bakteriální činnost, která začne kompost zahřívat a může tak dojít k hygienizaci kompostu. K dobré hygienizaci potřebujeme zahradní kompostér s dostatečným objemem. Mezi naše favority patří modřínové kompostéry JERY, nebo drátěné kompostéry GABI. Pro hygienizaci kuchyňských zbytků velmi dobře fungují zateplené otočné kompostéry JORA.

Dejte nám jednoduchou rychlou zpětnou vazbu a my budeme poskytované informace a servis dále zlepšovat. Předem děkujeme za  zpětnou vazbu ZDE