Komunitní kompostování

Komunitní kompostování v městské zástavně patří k nejefektivnějším způsobům předcházení vzniku odpadů a snižování množství bioodadů, neboť zpracovává materiál, který by jinak skončil na skládkách. Zároveň vzniká kvalitní hnojivo – kompost, který lze použít v domácnostech, v předzahrádkách, ale i ke keřům, stromů a trávu v okolí domů. Jedinečné vlastnosti kompostu zvyšují bakteriální aktivitu v půdě, zlepšují její schopnost zadržovat vodu. V letních měsících tak půda okolo domů může být nedocenitelnou přírodní klimatizační jednotkou. Odparem vody z půdy se příjemně ochlazuje okolí domů a lze tímto způsobem zmírňovat dopady klimatické změny. Zadržování vody v půdě zároveň snižuje při odtok z krajiny a snižuje riziko povodní.

Komunitní kompostování lze realizovat všude, kde lze identifikovat skupinu lidí, která má zájem využívat zbytky z domácností svépomocným kompostováním. Může se jednat o společenství vlastníků, náhodně seskupené sousedy, ale i pracovníky firem, školní, nebo rodičovské komunity apod. Zkušenosti ukazují, že je důležité vždy dobře zvážit, zda se do kompostéru budou ukládat skutečně jen vytříděné zbytky z domácností, nebo zde bude i listí, či posekaná tráva z předzahrádek, ze dvora apod. a podle toho zvolit typ kompostéru.

Na kompostér by měla vždy dohlížet osoba, která má přehled o průběhu kompostování a organizuje provoz kompostéru. Je vhodné kompostér umístit tak, aby byl snadno dostupný, a to i za nepříznivého počasí, a zároveň aby umožňoval rozšířit funkci kompostování o rozměr setkávání a zábavy, včetně další možnosti využívání kompostu pro pěstování. Při kompostování na veřejně přístupném místě je dobré, aby kompostér byl uzamčený proti vhození nevhodného materiálu, která by mohl znehodnotit kompost a práci komunity. Dobře se osvědčily kódové zámky, takže i při přidání nového člena kompostovací komunity není potřeba přidělávat klíč a stačí sdělit kód.

Dřevěné kompostéry – hodí se všude, kde vedle zbytků z domácnosti máte rovněž zbytky z údržby zeleně a v sezóně potřebujte dostatečný objem pro ukládání materiálu. Jejich umístění je vhodné do prostor, kde lze eliminovat riziko vandalismu

Otočné kompostéry JERY – jsou určeny pro zpracování zbytků z domácností a uplatní se všude, kde je riziko výskytu potkanů, myší a dalších hlodavců, které by zbytky v kompostéru mohly lákat. Zateplení a dvoukomorové provedení umožňuje otočný kompostér JERY použít jako venkovní vermikompostér a může efektivně doplnit dřevěné kompostéry pro ukládání zbytků ze zahrady a to ne jen při komunitním kompostování ale i při domácím kompostování na zahradě.

Komunitní kompostéry SIVA – jsou vyvinuty k ukládání organických zbytků z domácností, jsou vhodné na veřejně přístupná místa, jsou odolné proti vandalismu, jsou uzamykatelné, zateplené a zabezpečené proti vniknutí hlodavců do kompostéru. Ideální pro sídliště, k bytovým a činžovním domům.

Dejte nám jednoduchou rychlou zpětnou vazbu a my budeme poskytované informace a servis dále zlepšovat. Předem děkujeme za  zpětnou vazbu ZDE