Je komunitní kompostování řešením právě pro vás?

Co je komunitní kompostování

Jedná se o společné svépomocné zpracování rostlinných zbytků na kompost skupinou osob přesahující jednu domácnost. Komunitní kompostování naplňuje zákonem stanovenou povinnost přecházet vniku odpadů.

Tato skupina může být neformálně utvořena

 • ze sousedů – sousedské kompostování,
 • firmou – firemní kompostování,
 • školou – školní kompostování
 • v rámci komunitní zahrady apod.

Skupina osob využívá společné zařízení ke kompostování a výsledný kompost používá pro svoji potřebu. Nedochází tak k předávání materiálu třetím osobám, materiál se nestává odpadem a na kompostování se tak nevztahuje zákon o odpadech.

V případě, že komunitní kompostování realizuje obec pro své občany, zřizuje jej v souladu s § 65 a 66 zákona č. 541/2020 Sb a dalšími souvisejícími předpisy. 

K čemu je komunitní kompostování dobré
 • V souladu se zákonem o odpadech patří k nejefektivnějším způsobům předcházení vzniku odpadů.
 • Pomáhá snižovat obsah biologické složky ve směsném komunálním odpadu a tím snižuje jeho množství
 • Snižuje množství odpadu na skládkách
 • Materiál není třeba přepravovat, šetří se tak náklady na svoz, silnice a nevznikají emise z přepravy
 • Snižuje náklady na svoz odpadu
 • Vzniká kvalitní hnojivo – kompost, který lze použít v domácnostech, v předzahrádkách, ale i ke keřům, stromů a trávu v okolí domů.
 • Jedinečné vlastnosti kompostu zvyšují bakteriální aktivitu v půdě, zlepšují její schopnost zadržovat vodu. V letních měsících tak půda okolo domů může být nedocenitelnou přírodní klimatizační jednotkou. Odparem vody z půdy se příjemně ochlazuje okolí domů a lze tímto způsobem zmírňovat dopady klimatické změny. Zadržování vody v půdě zároveň snižuje při odtok z krajiny a snižuje riziko povodní.
Jak začít komunitně kompostovat
 • Nezbytnou osobou je správce kompostéru, který bude manažerem kompostování a kompostujících. Ideálně by se mělo jednat o účastníka kompostující komunity. Možnou variantou se ukazuje i pověření pracovník obce, či technických služeb. Na komunikačních schopnostech správce do značné míry závisí zapojení osob účinnost a kvalita kompostování.
 • Pro výběr místa a typu kompostéru je potřeba vědět, kolik domácností má o kompostování zájem. V místě plánovaného kompostování je proto dobré vyzvat sousedy aby se správci přihlásili. Výzvu lze dát do schránek, vyvěsit v domě plakátek, nebo umístit výzvu do příslušné skupiny na sociálních sítích apod.
 • Výhodné je pro organizaci společného kompostování vytvořit společný komunikační kanál (e-mail / WhatsApp / Facebook / Discord…)  
 • Nezbytný je souhlas majitele pozemku s umístěním kompostéru
 • Vybrané místo ke kompostování musí být snadno přístupné za všech povětrnostních podmínek v průběhu celého roku. Okolo kompostéru musí být dostatek místa pro manipulaci s kompotem (přistavení kolečka, vyhrnutí kompostu …)
 • Do pořízení a instalace kompostéru je vhodné zapojit kompostující komunitu. Posiluje se tím soudržnost a vztah ke kompostování. Na nákup komunitního kompostéru lze žádat o dotaci.
 • Pokud není kompostér přístupný pouze kompostující komunitě, měl by být kompostér uzamčený, aby nedošlo k znehodnocení kompostu neodpovědným kolemjdoucím. Výhodné je dát na komoru kompostéru, která se aktuálně plní kódový zámek a ostatní komory uzamknout jiným způsobem. Kompostující komunita tak jednoduše pozná, která komora se aktuálně plní, nemusí se množit a předávat klíče, stačí sdělit zapojeným sousedům kód.
 • Vyberte vhodný umístěním a kapacitou odpovídající kompostér (viz nabídka komunitních kompostérů)

Dřevěné kompostéry – hodí se všude, kde vedle zbytků z domácnosti máte rovněž zbytky z údržby zeleně a v sezóně potřebujte dostatečný objem pro ukládání materiálu. Jejich umístění je vhodné do prostor, kde lze eliminovat riziko vandalismu

Otočné kompostéry JERY – jsou určeny pro zpracování zbytků z domácností a uplatní se všude, kde je riziko výskytu potkanů, myší a dalších hlodavců, které by zbytky v kompostéru mohly lákat. Zateplení a dvoukomorové provedení umožňuje otočný kompostér JERY použít jako venkovní vermikompostér a může efektivně doplnit dřevěné kompostéry pro ukládání zbytků ze zahrady a to ne jen při komunitním kompostování ale i při domácím kompostování na zahradě.

Komunitní kompostéry SIVA – jsou vyvinuty k ukládání organických zbytků z domácností, jsou vhodné na veřejně přístupná místa, jsou odolné proti vandalismu, jsou uzamykatelné, zateplené a zabezpečené proti vniknutí hlodavců do kompostéru. Ideální pro sídliště, k bytovým a činžovním domům.

Udržitelnost komunitního kompostování

Rizikovým faktorem je ukončení činnosti správce / správkyně kompostéru nejčastěji z důvodu odstěhování. Je proto vhodné, aby komunita aktivně ve svých řadách měla osoby, které budou v případě potřeby připravené roli správce nahradit. V případě, že kompostéry pořizuje obec, je vhodné, aby byla připravena varianta, že správce zastoupí pracovník obce. Možnou variantou je také přesunutí kompostéru na jiné místo, kde je správce, který má zájem starat se o kompostér a komunitní kompostování.

Autor: Tomáš Hodek

Rádi Vám pomůžeme s vhodným výběrem kompostéru, případně s přípravou grantové žádosti napište nám