Dotace na podporu domácího a komunitního kompostování

Evropské dotace OPŽP zprostředkované Státním fondem životního prostředí. 

Organizační složky státu, kraje, obce, školy a neziskové organizace mohou žádat o podporu až do výše 95% uznatelných nákladů. Nejsou podporovány projekty realizované na území hl. města Prahy.

Ve specifickém cíli 1.5 Oběhové hospodářství lze žádat na podporované aktivity

1.5.1 Kompostéry pro předcházení vzniku komunálních odpadů

  • Pořízení domácích kompostérů pro občany, kteří žijí v rodinných domech se zahradou.
  • Realizace projektů komunitního kompostování v bytových domech, komunitních zahradách; pořízení kompostérů do škol, školek.

Od 21.12. 2022 do 31. 12. 2023 je otevřena 24. výzva – prevence vzniku odpadů

Postup pro podání dotace je popsán na webových stránkách OPŽP pod záložkou jak na to

Dotace krajů a měst

Kraje a města obvykle vypisují granty na projekty podporující životní prostředí a mezi podporované aktivity často patří komunitní kompostování. Pro zjištění možností podpory je nutné se obrátit na váš městský, nebo krajský úřad. Nejčastěji tuto agendu spravuje odbor životního prostředí. Granty bývají vypisovány většinou jednou za rok na příslušný kalendářní rok.
V Praze to jsou například městské granty na podporu životního prostředí, ve kterých je obvykle možné žádat na projekty komunitního kompostování o dotaci až do výše 100% uznatelných nákladů. Granty je obvykle možno podávat od listopadu do prosince na následující kalendářní rok. Možná realizace projektů pak je možná od poloviny následujícího roku. 

Nadace

Aktivní zapojování občanů do zlepšování životního prostředí bývá součástí podporovaných aktivit nadací. Pokud máte zájem vytvořit si u svého bydliště zelené zákoutí s kompostem, můžete žádat o podporu z grantového programu Zelené oázy Nadace partnerství. Možnosti a případné termíny podání grantu konzultujte s poskytovatelem dotace.

Konzultace k financování nákupu kompostérů

Naše produkty sami již řadu let používáme, vyvíjíme i testujeme. Jsme připraveni zkušenosti sdílet a spolupracovat s vámi při přípravě vaší žádosti o dotaci. Napište nám