Venkovní vermikompostování v kompostéru JORA

Kompostéry Jora jsou konstruovány na snadné celoroční kompostování zejména rostlinných zbytků  z domácnosti. Otáčením bubnu kompostéru JORA dochází k mísení a homogenizaci kompostovaného materiálu, zároveň se tím materiál provzdušňuje. Čerstvé rostlinné materiály obsahují až 80% vody a tak v kompostéru JORA vzniká ideální prostředí pro práci i rychlé množení bakterií. Bakteriální rozklad materiálu se tím urychluje. Činností bakterií se zároveň uvolňuje teplo, takže se stoupající teplotou graduje i bakteriální aktivita. S množstvím rychle se rozkládajícího materiálu se zvyšuje množství potravy pro žížaly, které dostatek stimuluje k rychlejšímu množení a kompostér JORA tak spolehlivě funguje jako venkovní vermikompostér.

Zahřívání kompostu bakteriálním rozkladem umožňuje, aby venkovní vermikompostování v kompostéru JORA probíhalo celoročně. V kompostérech JORA lze dosáhnout teplot, které přesahují 70°C. Přestože žížaly hynou již při teplotách vyšších než 40°C, v kompostérech JORA teplotu zvládají díky dvokomorovému systému, kdy se vždy jedna komora aktivně plní a zahřívá a druhá je již chladná a kompost tam zraje. V zimních měsících je celkově teplota v kompostéru cjhladnější, avšak díky zateplení a setrvalému doplňmování čersvého materiálu u kterého průběžně  probíhá rychlorozkladná fáze žížaly prosperují v otočném kompostéru celoročně.

Pokud v zimních měsících není dostatečný přísun čerstvého materiálu z domácností, který by udržel teplo v kompostéru, může i u zatepleného kompostéru dojít k jeho prochladnutí, či dokonce  promrznutí. V tomto případě lze kompostovací procesy nastartovat vložením pet lahve s horkou vodou, která v kompostéru zvedne teplotu, aby u čerstvě vhozeného materiálu začali přirozené bakteriální procesy, které pak kompostér ochrání před prochladnutím.

Výraznou výhodou exteriérového kompostování je razantní omezení negativních jevů interiérového vermikompostování, kterým je výskyt vinných mušek (drosophila) a v poslední době i koutulí … Otáčení s materiálem snižuje muškám možnost nasednout na kvasící materiál a klást vajíčka. I v případě, že se ve venkovním kompostéru nějaké mušky objeví, neobtěžují a neznečišťují interiér.

kompostérech JORA lze kompostovat i jídlem znečištěné papírové ubrousky, či papírové sáčky. Do kompostovaného materiálu doplňují uhlík, kterého je většinou v kuchyňském rostlinném materiálu nedostatek. Uhlíkatý materiál se jinak do kompostéru JORA doplňuje v podobě pilin a hoblin. Pro zajištění vyváženého kompostovacího procesu doporučujeme mít u kompostéru nádobu opatřenou víkem se zásobou pilin či hoblin. Pokud budete v domácnosti zbytky třídit do papírových sáčků, mohou tyto papírové sáčky nahradit jinak většinou nezbytné doplňování pilin.

Autor: Tomáš Hodek

V případě, že jste ke kompostování v našich kompostérech nenalezli všechny potřebné informace, rádi tyto informace doplníme. Napište nám.