Komunitní kompostér Wormtejner

Kompostér kombinuje vlastnosti venkovního vermikompostéru a kontejneru na svoz bioodpadů. Snižuje tak množství směsného komunálního odpadu podle požadavků zákona o odpadech

Jedná se o venkovní vermikompostér vyrobený z hoblovaných prken z českého modřínového dřeva. Prkna jsou upevněna na masivní železný rám s uchy pro zavěšení kompostéru. Díky kompaktnosti kompostéru lze kompostér přesouvat manipulační technikou, případně naložit autem s rukou.

Dno kompostéru Wormtejner je z recyklovaného plastu odolného proti agresivnímu prostředí kompostu a umožňuje průsak zbytkové tekutiny z kompostu.

Kompostér Wormtejner je
- dvoukomorový, každá komora je uzamykatelná zvlášť 
- plně uzavřený a přizpůsobený pro umístění ve veřejném prostoru
- ošetřen lněným olejem, železo je opatřeno nátěrem proti korozi

Rozměry kompostéru:
šířka:                    120 cm
délka:                   140 cm
Maximální výška:  112 cm

Dvě komory kompostéru:      2 x 0,7m3
Celkový objem kompostéru:  1,4 m3

Na pořízení komunitního kompostéru Wormtejner je možné požádat o dotaci

Dobře fungující komunitní kompostování, kdy obec rozdá k bytovým domům komunitní kompostéry a o veškeré rostlinné zbytky z domácností se již dál starají sami občané, je snem každého odpadového hospodáře. Zkušenosti ukazují, že se lze tomuto ideálu blížit, pokud kompostování:

  • je pro občany bez práce
  • je snadno dosažitelné
  • přináší obyvatelům bytových domů radost
  • šetří peníze

Kompostér Wormtejner má ambice tyto potřeby v maximální možné míře naplnit.

Proč venkovní vermikompostér

Práci při kompostování přináší především překopávání a případně finální prosévání kompostu před jeho použitím. Tyto činnosti z velké části odpadají při vermikompostování, které se již dnes rozšířilo v domácnostech a řada rodin s ním má praktické zkušenosti. Vermikompostování navíc výrazně urychluje proces kompostování a studie opakovaně potvrzují, že výsledný kompost je nejvyšší kvality.
Domácí kompostéry vyžadují zvýšenou péči, aby se v domácnosti nemnožily otravné octomilky či koutule. Venkovní vermikompostér však tento problém do velké míry řeší, neboť mušky ve venkovním prostředí jsou potravou pro ptáky, a netopýry. Co je doma na obtíž, venku je přínosem.
Limitem venkovního vermikompostování jsou zimní mrazy. Dlouhodobé provozování venkovního kompostéru nám potvrdilo, že při dostatečném objemu kompostovaného materiálu žížaly dokáží zimu venku přežít tím, že si zalezou hlouběji do kompostovaného materiálu. Rozhodli jsme se proto vytvořit venkovní vermikompostér Wormtejner. 

Proč je kompostér dvoukomorový

Při vermikompostování je nutné zajistit, aby hotový kompost neobsahoval žížaly. Při venkovním vermikompostování v kompostérech JORA jsme si během několika let ověřili, že dvoukomorový systém funguje velmi dobře. Po naplnění první komory se plní komora druhá, do které žížaly přelézají za potravou. Po naplnění druhé komory v první komoře s hotovým kompostem již prakticky žádné žížaly nejsou. 

Proč je kompostér plně uzavřený

Zbytky rostlinného původu z domácnosti jsou atraktivní pro hlodavce, je proto nezbytné, aby kompostér zabraňoval vniknutí hlodavců do kompostéru. Zároveň při vermikompostování je zcela zásadní, aby kompostovaný materiál nevysychal a kompostér vytvářel dobré podmínky pro péči o žížaly. Vhodné prostředí pro žížaly pomáhají dotvářet stěny kompostéru z masivního modřínového dřeva, které eliminuje výkyvy teplot a rovněž absorbuje i vydává vlhkost. Dostatečný přístup vzduchu k obsahu kompostéru potřebný pro úspěšné kompostování zajišťují štěrbiny mezi prkny víka kompostéru. 

Proč má kompostér dno a musí stát na nezpevněné ploše

Jednou z cest, kudy se do kompostu mohou dostávat nežádoucí hlodavci, je podhrabání. U vermikompostování jsou velkým rizikem i krtci, kteří dokáží spolehlivě zlikvidovat žížalí populaci vermikompostéru, jak jsme během let sbírání zkušeností zjistili (krtky máme jinak rádi). Je proto nezbytné kompost chránit i ze strany dna.
Dno kompostéru zároveň umožňuje případné snadné přesunutí kompostéru i s jeho obsahem.
Dno není záměrně vodotěsné, neboť při vermikompostování se uvolňuje z kompostovaného materiálu tekutina, ze které při protékání kompostem vzniká žížalí čaj. Toto vynikající hnojivo necháváme volně protékat do půdy. Kompostér nesmí stát na zpevněné ploše, neboť by vznikala okolo kompostéru kaluž hnědého žížalího čaje. Na jílovité půdě, která nezasakuje, proto doporučujeme udělat pod kompostér podsyp z kačírku ši štěrku, stačí cca ve výši 10 cm. Tekutina se nebude hromadit v kompostéru, steče do podsypu a má čas na zasáknutí do půdy.
Zároveň je více než žádoucí umístit kompostér tak, aby na zpevněnou plochu přímo navazoval, anebo aby k němu byla utvořena zpevněná cesta. Snadný přístup ke kompostéru je zcela zásadní pro úspěch kompostování. Kompostér je dvoukomorový a je proto nezbytné, aby byl ke kompostéru přístup z obou protilehlých stran.   

Proč má kompostér ucha na zavěšení

Velmi podstatným faktorem udržitelnosti komunitního kompostování je snadné řešení situace, kdy komunitní kompostování v daném místě neprobíhá podle očekávání. Toto jsme identifikovali jako klíčový faktor, proč i přes počáteční nadšení pro kompostování z praktických důvodů nakonec v některých obcích vítězí svoz bioodpadů. Kompostér je proto zároveň kontejnerem, který lze jednoduše vyzvednout na korbu auta pomocí hydraulické ruky a přemístit jej na jiné stanoviště. Další možností je kompostér na korbě vyprázdnit a založit kompostování nanovo. Kompostér má z obou stran čela, která lze zcela vyjmout a opětovně nasadit. Materiál tak lze z kompostéru snadno vyhrnout. 

Proč je kompostér uzamykatelný

Kompostování ve veřejném prostoru přináší riziko znečištění obsahu nežádoucím směsným dopadem a znehodnocení kompostu. Je proto nezbytné, aby do kompostéru měly přístup pouze poučené osoby zapojené do komunitního kompostování. Doporučujeme, aby byl na jedné komoře zámek kódový a na druhé komoře zámek uzamykatelný. Účastníci komunitního kompostování pak pomocí kódu otvírají vždy jen komoru, která se aktuálně plní.

Kompostér Wormtejner je nyní v testovacím provozu, pokud máte zájem o více informací, napište nám

Autor: Tomáš Hodek