Když se řekne české modřínové dřevo

Na výrobu modřínových kompostérů JERY, masivních kompostérů, výrobu vermikompostérů, vyvýšených záhonů a dalších výrobků se značkou kompostuj.cz a prodávaných na Ekonakup.cz, je používáno odolné modřínové dřevo z českých lesů, které se vyskytuje pod různými názvy. Pro rozptýlení nejasností v názvech modřínového dřeva uvádím jednoduchý přehled variant modřínů a názvů, se kterými se můžeme u modřínu z Čech setkat.

Modřín opadavý (Larix decidua), je také uváděn jako modřín evropský a jedná se o dřevinu, kterou na rozdíl od modřínu sibiřského, lze běžně nalézt v naší krajině. American conifer society uvádí, že strom byl popsán v roce 1768 britským zahradníkem a botanikem Philipem Millerem a podle klimatických oblastí se rozděluje do tří variant, které se od sebe liší místem výskytu a především svými semennými šiškami.  
Alpská varianta má šišky 2,5 – 6 cm dlouhé o průměru 1,5 – 3 cm
Karpatská varianta má šiška 4 – 6 cm dlouhé o průměru 2,5 – 3,5 cm
Polská varianta má šišky cca 1,5 cm dlouhé o průměru 1,2 cm

Wikipedie modřín opadavý dělí na 4 varianty. Z karpatské varianty vyčleňuje jesenický modřín (jinak také nazývaný slezský, či sudetský).  

V Databázi české flóry a vegetace Pladias.cz, se varianty nerozlišují a je zde modřín opadavý uveden s přijatým jménem „Larix decidua Mill.

Modřín karpatský, tak zahrnuje modřín jesenický, slezský, sudetský a patří pod společné pojmenování Larix decidua, neboli modřín opadavý nebo také modřín evropský, který roste a těží se v lesích České republiky.

Autor: Tomáš Hodek

Zdroje:

https://conifersociety.org/conifers/larix-decidua/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mod%C5%99%C3%ADn_opadav%C3%BD
https://pladias.cz/taxon/overview/Larix%20decidua