Odhalte kouzlo vermikompostu

Vermikompost je pokladem každé zahrady, každého pěstitele. Vermikompost vzniká vermikompostováním, tedy přeměnou většinou rostlinných zbytků s využitím žížal na vysoce kvalitní hnojivo. Vermikompost obsahuje tzv. koprolity, růstové látky (giberelíny, cytokininy a auxiny) a mikroorganizmy. Příznivě působí na vytváření kořenového systému, na tvorbu biomasy a celkový vývoj rostlin. Vermikompost získaný pomocí žížal je považován za nejúčinnější organické hnojivo. Jedná se v podstatě o čistý humus, jehož produkci si zajistíte ve vermikompostérech. Můžete si vybrat vhodný typ podle umístění vermikompostéru.

I pro vznik vermikompostu je naprosto zásadní práce bakterií. Jak asi tušíte, žížaly si samy z mrkvové natě nic neukousnou. Žížaly čekají, až bakterie rozruší rostlinná pletiva, a pak tento rozkládající se měkký materiál, tzv. detrit svým ústním otvorem i s bakteriemi pojídají. V zažívací trubici pak bakterie společně s enzymy velmi efektivně přebudovávají tento detrit na vermikompost. Pokud tedy v kompostéru probíhá efektivní bakteriální rozklad materiálu, je zde dostatek potravy pro žížaly, ty díky dostatku potravy mají tendenci se rychleji množit a urychluje se i celý kompostovací proces. I při vermikompostování musíme dbát na vhodnou skladbu kompostovaného materiálu, aby efektivně probíhal bakteriální rozklad. Materiál musí mít rovněž vhodnou vlhkost i strukturu, aby v něm byl dostatek vzduchu. 

Autor: Tomáš Hodek