Co patří a co nepatří do Vermikompostéru?

Co do vermikompostéru patří?

Kompostovat můžete veškeré rostlinné zbytky z domácnosti nebo z kanceláře jako jsou slupky, okrojky, ohryzky, ale i zkažené ovoce a zelenina. Kompostér zpracuje lógr z kávy, čajové lístky, bylinky. Patří sem i zbytky citrusových plodů včetně jejich slupek, které se ve vermikompostéru nejprve pokryjí zelenou plísní, jenž slupky zabaví antibakteriálních silicí. Následně bakterie standardně materiál připraví jako potravu pro žížaly Do vermikompostéru může přijít obtížně recyklovatelný papír, jako jsou ušpiněné papírové ubrousky, plata od vajíček, novinový papír pod. V případě převlhčení kompostu může suchý papír posloužit ke snížení vlhkosti. Papír je dobré vždy natrhat. Stejně tak je vhodné pokrájet i rostlinné zbytky, které se do kompostéru ukládají. Pokrájením se zvětší plocha na, kterou působit bakterie, urychluje se tím bakteriální rozklad, kterým se připravuje potrava pro žížaly. 

Co do Vermikompostéru NEPATŘÍ?

Některé materiály, které se při kompostování v zahradním kompostéru mohou bez problémů zkompostovat, mohou při vermikompostování znamenat z různých důvodů problém a proto je do vermikompostérů nedáváme.

Z důvodu chladného kompostování a absence hygienizace, se jedná o plevele jejich semena. Dále exkrementy zejména masožravých zvířat, které se nedoporučují dávat ani do zahradních kompostérů. Vaječné skořápky samy o sobě nepředstavují riziko, jen se nezkompostují. Pokud budete vermikompost aplikovat na kyselou půdu může vápník vyluhovaný ze skořápek neutralizovat kyselost půdy. Jen je nutné mít na vědomí, že pokud by se ve vajíčkách objevila salmonela, zůstane tato salmonela i v kompostu. V tomto směru výjimku tvoří kompostéry JORA, kde je reálné hygienizace dosáhnout.  

Z důvodu malého objemu kompostéru se jedná o veškerý klasický zahradní odpad, jako je tráva, listí, případně štěpka z prořezávky stromů

Z důvodu možné změny pH se jedná o mléčné výrobky a veškeré živočišné zbytky, vařené zbytky jídel.

Autor: Tomáš Hodek