Jak jsme stavěli kompostovací separační toaletu - fotoseriál

Mezi základní lidské potřeby patří, že se nám občas chce na záchod, a pokud není v dosahu, máme dvě možnosti. Buď riskovat potřísnění spodního prádla a nebo usednout pod nejbližší keř. Abychom předešli tomuto rozhodování, rozhodli jsme se v Šárynce pro realizaci toalety. V přírodním prostoru, kde není kanalizace, se dnes nabízí řada možností. Vybrat však tu pravou, přiměřenou kapacitě návštěvníků a podmínkám v lokalitě za co nejnižší cenu je úkol, který nemá jednoznačné řešení. Každá varianta má své silné i slabé stránky.

Příprava a plánování stavby

Co se týče ceny a jednoduchosti, považoval jsem za nejpřijatelnější zakoupit klasickou „kadibudku“ a do ní osadit separační vložku pro oddělení moči pro následné hnojení (mixuje se s vodou 1:8) a tuhé složky, která se zkompostuje. Záhy jsme však zjistili, že konvenční „kadibudky“ jsou příliš malé na to, aby se do nich pohodlně vešel dospělý člověk asistující malému dítěti a zakázková výroba by trvala příliš dlouho. Navíc by se výrazně zvýšila i cena. Co tedy dělat?!

Výběr vhodného stavebního materiálu

V zahradě je pěkný koutek pod svahem, máme tu spoustu kamenů. Když jsem navlhčil hlínu, uhnětl z ní kuličku a nechal uschnout, byla pevná a tvrdá jako kámen. Rozhodl jsem se tedy udělat jednoduchý přístřešek z hlíny a kamení, neboť to vše mám zdarma k dispozici. Hlína je dnes téměř moderní stavební materiál a příkladů jak s ní pracovat jsem našel celou řadu.

Konstrukce základů a zdi

Jediný problém byl v tom, že vše byly realizace staveb nad zemí. Stavbička v Šárynce však měla být skryta pod zem. Rudolf Zakopčan, zedník odchovaný slovenskou vsí počátku druhé poloviny minulého století, se nad mým nápadem vůbec nepodivil a povídá. „To my jsme takhle doma stavěli sklep. Dědo nás vyhnal do pole na placaté kameny, vykopali jsme pořádnou díru, rozmíchala se hlína s vápnem a už se stavělo.“

Experiment se stavebním materiálem

Rozhodl jsem se tedy pro experiment: záchod bude z místního kamene a hlíny smíchané s vápnem. Míchalo se v poměru cca 1 lopata vápna na 3 lopaty hlíny a s vodou se rozdělalo tuhé těsto. Hlína na zdění byla vytěžena z prostoru budoucího záchoda a byla rovnou přehazována přes starou bránu potaženou králičím pletivem. Vzhledem k zemní vlhkosti jsem předpokládal, že se na pevnost hlíny nebude možné spolehnout. Proto jsem zvolil kruhový tvar, který by měl nejlépe odolávat tlaku zeminy.

ochrana proti vlhkosti

Po obvodu vykopaného prostoru byly vyhloubeny mělké základy a do nich založeny velké kmeny. Abych zabezpečil, že případná voda, která se bude tlačit zeminou, nebude mít snahu dostat se dovnitř do záchoda skrz hlínu, okolo vnější části zdi byla vložena geotextilie a vespod byla usazena do drenážní trubky. Placáky nebyly a tak se zdilo z toho co bylo k dispozici. Některé kameny se daly přiseknou kladívkem či paličkou, ale ve většině případů bylo nutné kameny vybírat, aby do sebe pasovaly. Hlína se do spár pěchovala rukama v rukavicích, prsty a klacíky. Základní tvar byl hlídán pomocí provázku, který obíhal okolo hřebíku zatlučeného v kolíku uprostřed kruhu.'
Vnitřní průměr kruhu ve spodní části činí 140 cm. Stěny jsou vyzděny mírně zešikma směrem ven ze středu kruhu, takže začal vznikat na hoře se rozšiřující kónický tvar. Abych posílil ochranu proti zemní vlhkosti a vodě, která může téci svahem, rozhodl jsem se přidat mezi zeď a geotextilii jezírkovou fólii 0,5 mm. Protože nebylo možné fólii přiložit přímo na kameny roztodivných tvarů a výčnělků, vsypali jsme mezi fólii a kamennou stěnu kačírek, který nám zbyl z úpravy terénu pod jurtou.

Realizace zelené střechy

Střechu jsem se rozhodl udělat dřevěnou, ale zeď z kamenů a hlíny, na kterou měla přijít pozednice, nebyla vůbec rovná a navíc se kameny uvolňovaly. Zde jsem tedy sáhl ke konvenčnímu betonu a horní vrstva kamenů tak byla uložena do betonu. Z úklidu na pozemku jsem měl k dispozici železné dráty z betonových sloupků, a tak i tyto dráty byly vloženy ke kamenům a kruhový tvar byl upraven. Vznikl obdélníkový věnec. Na tento obdélník pak byly osazeny a vyrovnány pozednice.

Prostor mezi věncem a pozednicemi byl podezděn cihlami na vápenocementovou maltu. V zadní části záchoda byla vyzděna štítová zeď. V této fázi byl na záchod zatažen kabel pro přívod elektrického proudu. Pozednice byly následně navýšeny ještě o jeden trámek a nad vchod byl uložen překlad. Na překlad a štítovou zeď byla uložena vrcholová vaznice a na ni krokve. Celý krov včetně přesahu byl pobyt prkny. Při spodní hraně střechy bylo přitlučeno široké prkno, které přečnívá nad hranu střechy, aby zachytávalo substrát na střeše. Na prkna byla natažena geotextilie, na ni opět jezírková fólie, která se slepila s jezírkovou folií zataženou okolo kruhové zdi. Celá střecha pak byla znovu obalena geotextilií, aby byla jezírková fólie ochráněna.

Celá stavba byla z boku přisypána hlínou. Na střechu byla nasypána vrstva hlíny, do které bylo přimícháno trochu písku. Čelo a boky záchodu, které vyčnívají z terénu, byly začištěny podlahovými palubkami zbývajícími z podlahy v jurtě. Na místo dveří byly osazeny trámky, které vytvoří základ pro budoucí futra. Prostor mezi trámky a zdí byl opět vyplněn kameny s hlínou.

Instalace záchodové separační vložky a řešení odvodu moči

Dalším krokem byla instalace záchodové separační vložky a volba řešení kam bude svedena moč. Vzhledem k ceně ejektortanku, který se k separační vložce dodává, jsem se rozhodl pro variantu nechat moč vsakovat v drenážní rýze. Hadice od separační vložky byla proto nastavena zbytkem drenážní trubky, uložena do výkopu, zasypána štěrkem a překryta zeminou.

Dokončení a úpravy po dokončení stavby

Nakonec byla na záchodě ze zbytků podlahových palubek vyrobena podlaha a byla vyrobena i deska pro usazení separační vložky. Pro sběr tuhé části bude sloužit kýbl od barvy. Po instalaci světla a venkovní zásuvky již zbývají jen dvě věci. Vyrobit dveře a střechu osít trávou. Doufám, že dveře budou hotové dříve, než na střeše vyroste tráva. Zatím bude muset postačit závěs.

Od prvního kopnutí tucet dní

Celková délka stavby činila 12 dní včetně terénních úprav.

Článek byl prvně publikován na webu ekodomov.cz 1. 9. 2009. Toaleta stále úspěšně slouží. Na toaletě byla zabudována Separační toaleta Privy 500

Tomáš Hodek, 12. 2. 2024