SAVE SOIL - Zachraň půdu

SAVE SOIL – Zachraň půdu

Sadhguru_1e

je mezinárodní kampaň organizovaná týmem, který okolo sebe shromáždil indický jogín Jaggi Vasudev známý pod jménem Sadhguru. Pro všechny, kteří téma půdy v České repulice otvírají a snaží se, aby jejich hlas žádající lepší péči o půdu byl slyšet, je kampaň SAVE SOIL velkou vzpruhou.

Sadhguru je významnou osobností, která se věnuje rozvoji duchovního života, vzdělávání a životnímu prostředí. Je autorem celé řady publikací, k nejznámějším paří Inner Engineering: A Yogi's Guide to Joy (2016). Jako veřejný řečník přednášel na světovém sumitu OSN, ve Sněmovně britského parlamentu, na MIT a na řadě dalších významných míst. Při své práci došel Sadhguru k přesvědčení, že náš spokojený život je provázán s životem v půdě. V té se nachází pravděpodobně největší počet dosud neprozkoumaných a neobjevených organismů, bez kterých by život na Zemi byl podstatně těžší, pokud by vůbec byl. 

Sadhguru upozorňuje, že půda je základní složkou životního prostředí. Zajišťuje většinu potravy lidem i zvířatům, vytváří podmínky pro růst stromů, které v největší míře zachytávají CO2. Kvalita a složení půdy rozhoduje, jak bude vypadat krajina okolo nás a jak kvalitní bude náš život. 

V České republice má půda ještě jednu zcela zásadní nezastupitelnou funkci. Český republika je střechou Evropy, žádná řeka k nám z okolních zemí nepřitéká.  Množství vody obsažené ve vodních tocích, jezerech a rybnících tvoří pouze necelých 10% veškeré použitelné vody, naprostá většina, tedy 90% vody zasakuje a ukládá se v půdě. Jen díky půdě dochází k plošné distribuci vody a jejímu postupnému uvolňování odparem nebo pomalým vytékáním do pramínků, které napájejí naše studně, potůčky, potoky a říčky.  

Sadhguru se rozhodl projet během 100 dní na motorce 30 000 km přes 27 států, aby všude předával poselství, že záchrana půdy je nezbytným předpokladem pro udržení kvality a možná i samotného života na planetě Zemi. Více viz https://events.savesoil.cc/. Do Prahy na své motorce Sadhguru dojel 26. 3. 2022 kde pozdravil před pražany pozdravil před Rudolfinem. Následně za značného mezinárodního zájmu v zcela naplněném konferenčním sále rozmlouval o své cestě a svém poslání.

My v Ekonákupu jsme se rozhodli podpořit kampaň SAVE SOIL slevou 20% na START SET - koš s kompostovatelnými sáčky, neboť třídění zejména rostlinných zbytků v domácnostech, ale i ve školách, institucích a firmách je základním předpokladem pro návrat rostlinných zbytků a tedy organické hmoty zpátky do půdy k udržení jejího zdraví. 

Tomáš Hodek

5844_start-set-biomat-airbox-se-sadou-sacku-PL_3role_20_SAVE_SOIL