Vážení zákazníci, ve dnech 21.9. - 5.10. budeme vyřízovat pouze objednávky modřínových kompostérů JERY a otočných kompostérů JORA. Objednávky ostatních produktů budeme expedovat po návratu z dovolené od 6.10. Děkujeme za pochopení.

Waldorfská škola Praha Jinonice

Škola hledala řešení, jak si poradit s velkým množstvím rostlinných zbytků ze zahrady, zejména trávy a listí. Na kompostování si proto zbudovali svépomocí dvoukomorový kompostér, jehož kapacita byla okolo 15m³. Posupným navážením materiálu sice docílili jeho částečné zkompostování, avšak přes velkou vrstvu nerozloženého materiálu bylo téměř nemožné dostat se k hotovému kompostu. Rovněž ruční přehazování tak velkého množství materiálu bylo velmi náročné.

Během dvou dnů byla provedena demontáž starého kompostéru a uložení materiálu pro další použití. Minibagrem Vermeer jsme materiál v kompostu vytřídili na hotový kompost a materiál k dalšímu kompostování a srovnali terén pro stavbu kompostu. Poté jsme provedli montáž 6 komor kompostéru MASIV, kdy každá komora má velikost 1,5 x 1,5 m a 1 m výšku. V podstatě se jedná o dva na sebe navazující dvoukomorové kompostéry, kdy každý kompostér má objem 6,75m³. Jedná se tak o trochu větší kompostéry MASIV 6000. Celkový objem tohoto instalovaného kompostéru MASIV činí 13,5m³. 

Kompostování v kompostéru je organizováno tak, že se plní čerstvým materiálem vždy jen 1. a 4. komora (říkejme jim pro přehlednost komory 'vkládací'). Kompost se po naplnění 'vkládací' komory posouvá z 1. do 2. a ze 4. do 5. komory (pro zjednodušení 2. a 5. komoru můžeme nazvat 'zrací', alias žrací). Při dalším naplnění 'vkládacích' komor se z komor 'zracích' přesune materiál do 3. a do 6. komory 'dozrávací'. 

Tímto způsobem lze zpracovat požadované množství kompostovaného materiálu. Komposotujeme tak ve souběžně ve dvou trojicích komor 1-2-3 a 4-5-. Do 1. a 4. komory se vkládá čerstvý materiály a ze 3. a 6. komory se po překopávkách vybírá hotový kompost.