Efektivní kompostování 13 kubíků ve Waldorfské škole Praha Jinonice

Starý kompostér a jeho limity

Waldorfská škola v Praze Jinonicích hledala řešení, jak si poradit s velkým množstvím rostlinných zbytků ze zahrady, zejména trávy a listí. Na kompostování si proto zbudovali svépomocí dvoukomorový kompostér s kapacitou okolo 15 000 m³. Posupným navážením materiálu sice docílili jeho částečného zkompostování, avšak přes velkou vrstvu nerozloženého materiálu bylo téměř nemožné dostat se k hotovému kompostu. Rovněž ruční přehazování tak velkého množství materiálu bylo velmi náročné a neefektivní.

Modernizace kompostování

Po pečlivém plánování a přípravě jsme starý kompostér demontovali a materiál v kompostu jsme vytřídili. S pomocí minibagru Vermeer jsme materiál rozdělili na hotový kompost a materiál vhodný k dalšímu kompostování. Terén jsme připravili pro stavbu nového kompostéru. 

Nový kompostér MASIV 6000 rozšířený o další komory na kapacitu 13500 litrů

Následně jsme provedli montáž šestikomorového kompostéru MASIV, přičemž každá komora má rozměry 1,5 x 1,5 metru a výšku 1 metr. Jedná se o "trochu" větší kompostér MASIV 6000, celkový objem tohoto instalovaného kompostéru MASIV činil 13,5 m³. 

Efektivní systém kompostování: vkládací > zrací "žrací" > dokončovací

Kompostování v tomto novém kompostéru je organizováno tak, že se plní čerstvým materiálem vždy pouze 1. a 4. komora, pojmenujme je pro zjednodušení "vkládací" komory. Kompost se po naplnění těchto vkládacích komor posouvá do 2. a 5. komory, zvaných "zrající", "zrací" (alias "žrací") komory. Při dalším naplnění "vkládacích" komor se materiál ze "zracích" komor přesunuje do 3. a 6. komory, nazývaných "dokončovací" komory. 

Souběžně ve dvou trojicích aneb od teď snadná "sklizeň" kompostu

Tento systém umožňuje efektivní zpracování požadovaného množství kompostovaného materiálu. Kompostujeme tak souběžně ve dvou trojicích komor 1-2-3 a 4-5-6. Do 1. a 4. komory vkládáme čerstvý materiál a z 3. a 6. komory po překopávkách vybíráme hotový kompost.