Jak kompostovat doma bez odpadu

Třídění odpadů se dnes již stalo normou. A tak když se podíváme do koše se směsným odpadem, bude se jeho obsah odvíjet od úrovně třídění biomateriálu. Úmyslně říkám biomateriál, nikoli bioodpad, neboť na rozdíl od papíru, plastů skla, nápojových kartonů apod. se biologicky rozložitelná část nikdy odpadem nemusí stát. Snižujeme tak náklady na svoz odpadu a jeho množství na skládkách. Zároveň však dáváme organickým zbytkům šanci, aby byly účelně využity pro výrobu organického hnojiva – kompostu. Je dobré vědět, že směs biomateriálu, která nám vzniká v domácnostech, je vysoce kvalitní a umožňuje nám svépomocí vyrobit špičkový kompost, který bude v mnoha ohledech kvalitnější než kompost z kompostárny. Před lety jsme v rámci soutěže Miss kompost nechali opakovaně udělat rozbory přihlášených kompostů a vždy nejlepších výsledků dosáhly domácí vermikomposty, které byly vyrobeny pouze ze zbytků pocházejících z domácností.

Pokud si někdo není jistý, co myslíme biomateriálem, můžete si k místu, kde třídíte a nebo přímo na koš nalepit některou z návodných samolepek. Specifickou vlastností biomateriálu je vysoký obsah vody. Pokud tedy dáme tento vlhký materiál do uzavřeného koše, odpařující voda nám na stěnách nádoby zkondenzuje, vytvoří se výluh, ve kterém začne biomateriál zahnívat a zapáchat. Abychom se této nepříznivé situaci vyhnuli, můžeme použít jednoduše řečeno "děravé" koše, které umožňují vodní páře, aby mohla odcházet do okolí. Tyto odvětrávané koše lze jednoduše vyložit novinami, takže se po vysypání jednoduše propláchnou a jsou čisté. Vylepšenou verzí pro vyložení koše jsou papírové sáčky z kraftového papíru, jejichž dlouhé celulózové vlákno zajišťuje, že sáčky se neprotrhnou, i když jsou vlhké. Pokud potřebujeme sáčky přenášet na delší vzdálenost bez koše, můžeme využít sáčky z kompostovatelného plastu.

Zde je však nutné dát dobrý pozor, aby sáčky byly skutečně kompostovatelné a nejednalo se jen o sáčky rozložitelné. I když to zní podobně, je v tom podstatný rozdíl. Rozložitelné sáčky se rozkládají nejčastěji přidáním oxidačního činidla do konvenčního plastu. Toto oxodegradabilní činidlo zapříčiní, že se působením kyslíku rozvolní polymerní vazba a sáček se sám od sebe většinou cca po dvou letech rozpadne. Při kompostování však potřebujeme, aby k rozpadu došlo již v průběhu kompostovcího procesu, to znamená pomocí bakterií, které jednoduše sáček sežerou. Musí se proto jednat o speciální kompostovatelný plast, jehož kompostovatelnost je ověřena logem OK Compost, nebo jiným certifikovaným logem. Tyto plasty jsou vyráběny z materiálů na bázi škrobu. Materiály jsou paropropustné a umožňují snižování vlhkosti stejně jako sáčky papírové. Do těchto sáčků se tak dostává vlhkost a společně s touto vlhkostí i bakterie, které pak vykonají potřebné dílo zkázy sáčku.

S pomůckami je sběr biomateriálu jednoduchý a zvládne jej snadno každá domácnost. Vytříděný biomateriál lze uložit do domácího nebo komunitního kompostéru a vyrobit si z něj kvalitní komnpost. Pokud se rozhodnete, že dáte přednost svozu bioodpadu, bude váš vytříděný materiál využit pro výrobu organického hnojiva na velké kompostárně, je proto důležité třídit stejně kvalitně, jako kdybychom si dávali biomateriál na svůj vlastní kompost.

Autor článku: Tomáš Hodek