SEZÓNNÍ svoz bioodpadu v Praze

SEZÓNNÍ svoz bioodpadu v Praze

Dodáváme na základě poptávky

OBJEDNAT SEZÓNNÍ svoz bioodpadu ►

(prostřednictvím objednávkového formuláře na kompostuj.cz)

Je určen především pro zahrádkáře a pro majitele zahrad.

Období pro sezónní svoz je pouze 8 měsíců, a to od 1. 4. do 30. 11. daného roku.

K zahradě je umístěn uzamykatelný kompostejner, speciální hnědá popelnice na bioodpad.

Svoz bioodpadu probíhá 1x za 14 dní.

Cena za 120 l kompostejner: 780 Kč s DPH
Cena za 240 l kompostejner: 1248 Kč s DPH
Cena je za odvoz a zpracování bioodpadu za celé vegetační období (8 měsíců).

 

Do kompostejneru patří:

listí, tráva, plevel, odřezky a zbytky ovoce, zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, zbytky rostlin, piliny, dřevní štěpka z větví stromů a keřů, hlína z květináčů, spadané ovoce atd.

 

Do kompostejneru nepatří:

zbytky vařených jídel (tzv. gastroodpad), jedlé oleje, kosti, maso, kůže, uhynulá zvířata, exkrementy masožravých zvířat, znečištěné piliny a všechny další bioologicky nerozložitelné odpady.

Bioodpad je zpracován na kompost, který je využíván v zemědělství, pro pražskou zeleň či na rekultivaci.