Děti a příroda

Na procházkách přírodou využijete oblíbené určovací klíče, skladné atlasy a lupy kelímkové či klasické. Po návratu si pak děti mohou vylisovat nasbírané rostliny do herbáře a pomocí razítek připomenout listnáče.

Při zavádění kompostování na škole dětem přiblíží téma kompostování tematické publikace Ekodomova.